แฟน ๆ Destiny 2 เริ่มคำร้องสนับสนุนเด็ค Steam

ผู้ใช้ Steam Deck ใช้คำร้องเพื่อแจ้งให้ Bungie ทราบอย่างชัดเจนว่ามีความสนใจที่จะเล่น Destiny 2 บน Linux PC แบบพกพาของ Valve แฟนเกม Destiny 2ได้เริ่มยื่นคำร้องให้ Bungie สนับสนุนเกมดังกล่าวบน Steam Deck...