โครงการค่ายฤดูร้อนข้อตกลงใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ว่างงาน

ผู้หญิงประมาณ 8,500 คนเข้าร่วมค่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก CCC และจัดโดย Eleanor Roosevelt แต่โครงการ “She-She-She” ถูกล้อเลียนและถูกทอดทิ้งในที่สุด ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่คนว่างงานหลายพันคนหยิบเลื่อยและขวานและมุ่งหน้าไปยังป่าเพื่อทำหน้าที่ในCivilian Conservation Corpsซึ่งเป็นโครงการNew Dealที่ใช้แรงงานประมาณ 3 ล้านคน แต่ผู้ชายใน CCC ไม่ใช่คนเดียวที่จะพาไปเที่ยวนอกบ้านด้วยค่าเล็กน้อยของข้อตกลงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2477...